ส.ต.ท.สุพัฒน์ ภูนาคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/12/2020
ปรับปรุง 14/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 68432
Page Views 156292
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุงใต้ หมู่ที่ 5 ถนนสายบ้านนายเคน ถินสถิตย์ - ดอนปู่ตา บ้านหนองกุงใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุงใต้ หมู่ที่ 5 ถนนสายบ้านนายอำพร - ถังประปา บ้านหนองกุงใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกุงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองกุง จำนวน ๒ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลหนองกุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก