ส.ต.ท.สุพัฒน์ ภูนาคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/12/2020
ปรับปรุง 14/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 68356
Page Views 156210
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 88 ครั้ง))
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 81 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 83 ครั้ง))
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ( (12 เม.ย. 2564 | อ่าน 80 ครั้ง))
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ( (10 เม.ย. 2564 | อ่าน 89 ครั้ง))
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 ( (09 เม.ย. 2564 | อ่าน 77 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 ( (09 เม.ย. 2564 | อ่าน 76 ครั้ง))
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ( (08 เม.ย. 2564 | อ่าน 65 ครั้ง))
กิจกรรมสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ( (15 ธ.ค. 2563 | อ่าน 64 ครั้ง))
ประกาศมาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ( (15 ธ.ค. 2563 | อ่าน 69 ครั้ง))
ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและการใช้อำนาจหน้าที่ฯ ( (15 ธ.ค. 2563 | อ่าน 40 ครั้ง))
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ( (15 ธ.ค. 2563 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศมาตรการการขัดผลประโยชน์ระหว่างส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ( (15 ธ.ค. 2563 | อ่าน 40 ครั้ง))
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ( (15 ธ.ค. 2563 | อ่าน 37 ครั้ง))
ประกาศมาตรการการรับสินบน ( (15 ธ.ค. 2563 | อ่าน 57 ครั้ง))
ประกาศมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต ( (15 ธ.ค. 2563 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ( (15 ธ.ค. 2563 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ( (15 ธ.ค. 2563 | อ่าน 59 ครั้ง))
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ( (10 ธ.ค. 2563 | อ่าน 40 ครั้ง))