ส.ต.ท.สุพัฒน์ ภูนาคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/12/2020
ปรับปรุง 14/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 68410
Page Views 156269
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 ( (12 พ.ค. 2564 | อ่าน 97 ครั้ง))
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ( (09 พ.ค. 2564 | อ่าน 88 ครั้ง))
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ( (07 พ.ค. 2564 | อ่าน 76 ครั้ง))
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 108 ครั้ง))
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 85 ครั้ง))
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 90 ครั้ง))
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 84 ครั้ง))
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 87 ครั้ง))
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทน ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 67 ครั้ง))
คำสั่ง แต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 62 ครั้ง))
คำสั้ง แต่งตั้งรักษาราชการแทน ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 28 ครั้ง))
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ( (20 ธ.ค. 2563 | อ่าน 28 ครั้ง))