ส.ต.ท.สุพัฒน์ ภูนาคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/12/2020
ปรับปรุง 14/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 68388
Page Views 156242
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 80 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ( (29 ต.ค. 2564 | อ่าน 57 ครั้ง))
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง กส.ถ. 134-64 จากสายที่ทำการเกษตรนายสมชาย มีเชื่อ ถึงสายบ้านนายถวิล นนทะบรูณ์ บ้านหนองกุงใต้ หมูที่ 5 ตำบทหนองกุง ( (19 ต.ค. 2564 | อ่าน 69 ครั้ง))
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (24 ส.ค. 2564 | อ่าน 70 ครั้ง))
อบต. หนองกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๑๓๔-๑๒ (ถนนสามแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส. ๒๐๑๖ (บ้านหนองกุงเหนือ) - ทางหลวงชนบทหมายเลข กส.๒๐๐๖ (บ้านนาคอกควาย) ช่วงที่๕ ด้วยวิธีประก ( (06 ส.ค. 2564 | อ่าน 89 ครั้ง))
ประกาศ อบต. หนองกุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๑๓๔-๑๒ (ถนนสามแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส. ๒๐๑๖ (บ้านหนองกุงเหนือ) - ทางหลวงชนบทหมายเลข กส.๒๐๐๖ (บ้านนาคอกควาย) ช่วงที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-biddi ( (23 ก.ค. 2564 | อ่าน 77 ครั้ง))
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 134-12 (ถนนสายแยกทางหลวงชนบทหมายเลย กส. 2016 (บ้านหนองกุงเหนือ) - ทางหหลวงชนบทหมายเลข กส. 2006 (บ้านนาคอกควาย) ช่วงที่ 5 ( (23 ก.ค. 2564 | อ่าน 71 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) ( (12 ก.ค. 2564 | อ่าน 73 ครั้ง))
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๓๔-๑๒ (ุุถนนสายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส.๒๐๑๖ (บ้านหนองกุงเหนือ)-ทางหลวงชนบทหมายเลข กส.๒๐๐๖ (บ้านนาคอกควาย) ช่วงที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 70 ครั้ง))
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๓๔-๑๒ (ุุถนนสายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส.๒๐๑๖ (บ้านหนองกุงเหนือ)-ทางหลวงชนบทหมายเลข กส.๒๐๐๖ (บ้านนาคอกควาย) ช่วงที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 64 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64) ( (04 เม.ย. 2564 | อ่าน 65 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.134-12 (ถนนสายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2016 (บ้านหนองกุงเหนือ)-ทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2006 (บ้านนาคอกควาย) ช่วงที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b ( (25 ก.พ. 2564 | อ่าน 57 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.134-13 (ถนนสายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2016 (บ้านคำไผ่-ถนนหมายเลข 2070 (โรงแป้งมันสยามโปรดักส์-บึงวิชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ( (25 ก.พ. 2564 | อ่าน 59 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.134-08 (ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227-ทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2016 (ทางเข้าบ้านหนองแสงจันทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (25 ก.พ. 2564 | อ่าน 51 ครั้ง))
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.134-08 (ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227-ทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2016 (ทางเข้าบ้านหนองแสงจันทร์)) ( (08 ก.พ. 2564 | อ่าน 97 ครั้ง))
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.134-13 (ถนนสายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2016 (บ้านคำไผ่)-ถนนหมายเลข 2070 (โรงแป้งมันสยามโปรดักส์-บึงวิชัย)) ( (08 ก.พ. 2564 | อ่าน 82 ครั้ง))
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.134-08 (ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227-ทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2016 (ทางเข้าบ้านหนองแสงจันทร์) ( (08 ก.พ. 2564 | อ่าน 63 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 134 - 13 (ถนนสายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2016(บ้านคำไผ่ - ถนนหมายเลข 2070 (โรงแป้งมันสยามโปรดักส์ - บึงวิชัย) ( (08 ก.พ. 2564 | อ่าน 60 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 134 - 12 (ถนนสายแยก ทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2016 (บ้านหนองกุงเหนือ) - ทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2006 (บ้านนาคอก ควาย) ช่วงที่ 4 ( (08 ก.พ. 2564 | อ่าน 54 ครั้ง))
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.134-12 (ถนนสายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2016 (บ้านหนองกุงเหนือ) - ทางหลวงชนบทหมายเลข กส.2006 (บ้านนาคอกควาย) ช่วงที่ 4 ( (08 ก.พ. 2564 | อ่าน 57 ครั้ง))