ส.ต.ท.สุพัฒน์ ภูนาคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/12/2020
ปรับปรุง 14/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 68428
Page Views 156287
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด ๖ การเพิ่มพูนประสิทธภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด ๗ วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินกา   ขนาดไฟล์ 208.87 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑   ขนาดไฟล์ 2.51 MB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘   ขนาดไฟล์ 5.8 MB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒   ขนาดไฟล์ 769.45 KB
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2563   อ่าน 88 ครั้ง