สอ.กส. | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ไปหน้าข่าวทั้งหมด
 
(ระเบียบกฏหมาย)

กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 
 
 
 
 
 
   เข้าชม : 548
  ประกาศ เมื่อ : อาทิตย์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2558   ระเบียบกฏหมาย ล่าสุด

         กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   { 27 - ก.ย. - 2558 }