ส.ต.ท.สุพัฒน์ ภูนาคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/12/2020
ปรับปรุง 14/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 68404
Page Views 156263
 
คู่มือการขอมีบัตรประชาชน

>>>การขอมีบัตรประชาชนครั้งแรก

UploadImage

คุณพ่อคุณแม่หลายคน ก็คงได้ยินกันมาแล้วบ้างเกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนสำหรับเด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา โดยเป็นการปรับลดอายุในการขอทำบัตรประชาชนครั้งแรกจาก 15 ปีบริบูรณ์ มาเป็น 7 ปีบริบูรณ์นั้นเอง

แล้วคุณพ่อคุณแม่รู้หรือไม่ว่า เราต้องพาลูกของเราไปทำได้ที่ไหน เมื่อไหร่ แล้วต้องเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง วันนี้ทาง ParentsOne จะมาบอกสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้กันก่อนที่จะพาลูกน้อยไปทำบัตรประชาชนครั้งแรกกัน ไปดูกันเลย

กรณีทำบัตรประชาชนครั้งแรก
UploadImage

 • ในการทำบัตรครั้งแรก ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • เด็กๆ ต้องมีอายุ 7 ปีบริบูรณ์
 • เด็กๆ ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
 • ต้องทำบัตรประชาชนภายใน 60 วัน เมื่อเด็กมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ หากพ้นกำหนด 60 วัน จะเสียค่าปรับ (ไม่เกิน 100 บาท)
 • กรณีบัตรชำรุด หาย ถูกทำลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือชื่อ-สกุล เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

คุณสมบัติ

UploadImage
 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
 • อายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

บัตรประชาชนเด็กทำได้ที่ไหน

UploadImage
 • คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปทำบัตรประชาชนได้ที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปทำที่ภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • สำนักงานเขตจะเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

หลักฐานในการทำบัตรประชาชนครั้งแรกของลูก

UploadImage
 • สูติบัตร (ตัวจริงหรือถ่ายเอกสาร) หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งเด็กมีชื่ออยู่
 • สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก
 • หากเด็กหรือผู้ปกครองเคยเปลี่ยนชื่อ คุณพ่อคุณแม่ต้องต้องนำใบสำคัญมาแสดงด้วย (กรณีไม่มีเอกสาร ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง)

ขั้นตอนการทำบัตรประชาชนเด็ก

UploadImage
 • ติดต่อประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจเอกสาร
 • รับบัตรคิว
 • เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดของเด็ก และพิมพ์ลายนิ้วมือ
 • เด็กๆ ยืนถ่ายรูปติดบัตร
 • เจ้าหน้าที่จะพิจารณา และอนุมัติบัตรประชาชน จากนั้นก็ทำการผลิตบัตรประชาชนเด็ก ระหว่างรอเจ้าหน้าที่จะให้เด็กได้สแกนนิ้วมืออีกครั้ง
 • ส่งมอบบัตรประชาชนให้กับเด็กๆ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักเขตวัฒนาTang Thaneesaสำนักทะเบียน นครปฐม


>>>การทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบัตรหาย)

UploadImage