นายภุชงค์ ศรีอากาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/12/2020
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 126460
Page Views 253475
 
smiley  ยินดีต้อนรับทุกท่าน  เข้าสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  smiley

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.หนองกุง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง กรณีเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (25 มี.ค. 2565 | อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (25 มี.ค. 2565 | อ่าน 65 ครั้ง)
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนมีนาคม 65) (24 มี.ค. 2565 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประกาศรายงานประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (07 มี.ค. 2565 | อ่าน 78 ครั้ง)
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (04 มี.ค. 2565 | อ่าน 79 ครั้ง)
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 65) (25 ก.พ. 2565 | อ่าน 91 ครั้ง)
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2565 (31 ม.ค. 2565 | อ่าน 123 ครั้ง)
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง (26 พ.ย. 2564 | อ่าน 129 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 307 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 289 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.ถ.134-10 จากสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 บ้านท่ำลำดวน หมู่ที่7 ตำบลหนองกุง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือน มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565) (05 พ.ค. 2565 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 82-5107 กส. (14 ก.พ. 2565 | อ่าน 84 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (09 ก.พ. 2565 | อ่าน 100 ครั้ง)
ขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่1 (02 ก.พ. 2565 | อ่าน 82 ครั้ง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 203 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 (29 ต.ค. 2564 | อ่าน 158 ครั้ง)
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง กส.ถ. 134-64 จากสายที่ทำการเกษตรนายสมชาย มีเชื่อ ถึงสายบ้านนายถวิล นนทะบรูณ์ บ้านหนองกุงใต้ หมูที่ 5 ตำบทหนองกุง (19 ต.ค. 2564 | อ่าน 176 ครั้ง)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (24 ส.ค. 2564 | อ่าน 189 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
กรณีรักษาโควิด19 ที่บ้าน10วัน ได้สิทธิ์ออมวันล่ะบาทมั่ยค่ะ 27 เม.ย. 2565
ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการออกให้บริการฆ่าเชื้อโควิด ประชาชน หมู่ 8 28 มี.ค. 2565
สอบถามเรื่องการออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า user11 25 เม.ย. 2564
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส้่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 6625 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กส.ถ.134 - 10 จากสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 บ้านท่าลำดวน ถึงสายสะพานข้ามคลองชลประทานบ้านท่าลำดวน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (09 ก.พ. 2565) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 82-5107 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ก.พ. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุงใต้ หมู่ที่ 5 ถนนสายบ้านนายเคน ถินสถิตย์ - ดอนปู่ตา บ้านหนองกุงใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุงใต้ หมู่ที่ 5 ถนนสายบ้านนายอำพร - ถังประปา บ้านหนองกุงใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกุงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลหนองกุง จำนวน ๒ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลหนองกุง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (29 เม.ย. 2564 | อ่าน 216 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (15 มี.ค. 2564 | อ่าน 177 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 (11 ก.พ. 2564 | อ่าน 184 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (06 ม.ค. 2564 | อ่าน 185 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (25 ธ.ค. 2563 | อ่าน 181 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (25 ธ.ค. 2563 | อ่าน 173 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (15 ธ.ค. 2563 | อ่าน 179 ครั้ง)
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (10 มี.ค. 2565 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (20 ก.พ. 2565 | อ่าน 37 ครั้ง)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (20 ก.พ. 2565 | อ่าน 50 ครั้ง)
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 224 ครั้ง)
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 193 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 203 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 197 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 199 ครั้ง)
แผนพัฒนาบุคลากร (15 ต.ค. 2564 | อ่าน 116 ครั้ง)
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) (22 เม.ย. 2565 | อ่าน 42 ครั้ง)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (21 เม.ย. 2565 | อ่าน 37 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (21 เม.ย. 2565 | อ่าน 47 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 35 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (16 เม.ย. 2565 | อ่าน 41 ครั้ง)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 (16 เม.ย. 2565 | อ่าน 45 ครั้ง)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (07 เม.ย. 2565 | อ่าน 50 ครั้ง)
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (10 มี.ค. 2565 | อ่าน 58 ครั้ง)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (25 ก.พ. 2565 | อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (15 ก.พ. 2565 | อ่าน 49 ครั้ง)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (05 เม.ย. 2565 | อ่าน 23 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (10 มี.ค. 2565 | อ่าน 22 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 (08 ก.พ. 2565 | อ่าน 21 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 (06 ม.ค. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 (07 ธ.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (05 พ.ย. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (11 ต.ค. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง)
 
    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS